background

auteursrechten

Auteursrecht en juridische informatie

Zowel de naam Yireo als het Yireo-logo zijn beschermde handelsmerken van Yireo.

Auteursrecht op redactionele inhoud

Alle redactionele inhoud op onze sites wordt beschermd door E.U. / Europees auteursrecht, internationale verdragen en andere toepasselijke auteursrechtwetten en mag niet worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yireo, die zich alle rechten voorbehoudt. Redactionele inhoud omvat alle inhoud op deze website, al het grafische materiaal op deze website, evenals video-tutorials en teksttutorials die op deze website beschikbaar worden gesteld. Bij alle inhoud op deze website is Yireo de auteur, tenzij anders vermeld. Hergebruik van de redactionele inhoud van Yireo voor welk doel dan ook zonder onze toestemming is ten strengste verboden.

Auteursrecht op software

Alle software die op deze website beschikbaar wordt gesteld, valt onder het auteursrecht van Yireo, tenzij anders vermeld op de betreffende softwarepagina op deze website. Al onze software wordt - naast auteursrecht - ook vrijgegeven onder een specifieke licentie (open source of closed source). (Her)distributie van deze software is alleen toegestaan ​​volgens de toepasselijke licentie.

Disclaimer op redactionele inhoud

Yireo behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.

Bovendien zijn alle aanbiedingen vrijblijvend en vrijblijvend. Sommige delen van de artikelen of misschien de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd, uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Disclaimer op verwijzingen en links

De auteur wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud waarnaar wordt gelinkt of waarnaar wordt verwezen vanaf zijn pagina's - alleen als hij volledige kennis heeft van de illegale inhoud en daardoor zou kunnen voorkomen dat de bezoekers van zijn site die pagina's bekijken. Alleen de auteur van deze pagina's kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De auteur wijst ook elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot berichten of berichten die worden gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gastenboeken of mailinglijsten die op deze pagina worden aangeboden.

Privacybeleid

Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is niet toegestaan. Overtreders die ongewenste spamberichten verzenden, worden gestraft.